Konkurs Dzieciaki Bystrzaki

Konkurs „Konkurs – wygraj 1z 2 gier Dzieciaki Bystrzaki!"

I. postanowienia ogólne

§ 1Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „wygraj 1z 2 gier Dzieciaki Bystrzaki!". Przedmiotem konkursu jest odpowiedź na pytanie konkursowe „Które zwierzęta mają swoją królową: a) lisy b) mrówki c) krowy” w komentarzu pod specjalnym postem w serwisie społecznościowym Facebook na profilu damizabawki.pl @manfi.zabawki oraz polubienie powyższego posta. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

§ 2Organizatorem konkursu jest DAMI Sp. z o.o. Sp. K.ul. Hutnicza 881-061 Gdynia o numerze NIP 958 168 47 36 i numerze REGON: 368518045 zwany dalej jako („organizator konkursu”).

§ 3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com na profilu damizabawki.pl @manfi.zabawki

§ 4 Konkurs trwa od – 18.03.2020 do 21.03.2021 g. 23.59

II. uczestnicy konkursu

§ 5 Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w trakcie trwania konkursu umieszczą odpowiedź ze zdjęciem w komentarzu pod postem z informacją o konkursie

§ 6 Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7 Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator.

§ 8 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.

§ 9 Serwisy Facebook i Instagram Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

§ 10 Facebook Inc. Nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do organizatora konkursu.

§ 11 Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. Informacje jak i dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 12 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

III. zasady i przebieg konkursu

§ 13 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "moderatorami").

§ 14. Zwycięzcą konkursu może zostać każdy kto poda prawidłową odpowiedź na zadanie pytanie konkursowe, wpisując ją w komentarzu pod postem konkursu oraz polubi wyżej wymieniony post.

§ 15 Aby przystąpić do konkursu należy: a) zapoznać się z regulaminem konkursu b) umieścić odpowiedź na zadane pytanie konkursowe w komentarzu pod postem z informacją o konkursie. 2.Celem postawionym przed uczestnikami konkursu jest polubienie posta konkursowego 3. Każdy z uczestników może umieścić jedną odpowiedź. 4. Rozstrzygnięcie konkursu jest niejawne. Uczestnicy zostaną poinformowani o zwycięstwie w komentarzu pod postem konkursowym przez jury. 5. Wyniki zostaną ogłoszone w przeciągu 3 dni roboczych od zakończenia konkursu.

IV. Nagrody

§ 13 W konkursie przewidziano dla każdego z dwóch zwycięzców 1 grę Dzieciaki Bystrzaki. Postanowienia końcowe

§ 14 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania odpowiedzi konkursowych.2. W przypadku naruszenia regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez organizatora mogą wykluczyć uczestnika na każdym etapie konkursu.3. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.3. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym regulaminie.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel