Konkurs - wygraj 3 zabawki Crunchimals w Dami!

Konkurs „Konkurs – wygraj trzy zabawki Crunchimals!"

I. postanowienia ogólne

§ 1Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „wygraj trzy zabawki Crunchimals!". Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie "W Dami Zabawki jest fajnie, bo...?" poprzez znalezienie odpowiedzi w rebusie .Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

§ 2Organizatorem konkursu jest DAMI Sp. z o.o. Sp. K.ul. Hutnicza 881-061 Gdynia o numerze NIP 958 168 47 36 i numerze REGON: 368518045 zwany dalej jako („organizator konkursu”).

§ 3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com na profilu damizabawki.pl @manfi.zabawki

§ 4 Konkurs trwa od 15.06.2021 do godz. 23:59

II. uczestnicy konkursu

§ 5 Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w trakcie trwania konkursu umieszczą odpowiedź w komenatrzu pod postem i akceptują regulamin.

§ 6 Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ § 7 Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator.

8 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.

§ 9 Serwisy Facebook i Instagram Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

§ 10 Facebook Inc. Nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do organizatora konkursu.

§ 11 Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. Informacje jak i dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 12 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

III. zasady i przebieg konkursu

§ 13 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "moderatorami").

§ 14 Zwycięzcą konkursu może zostać osoba która jako pierwsza odnajdzie odpowiedzi w rebusie na zadanie pytanie i zaprosi do zabawy znajomych oznaczając ich w komenatrzu z odpowiedzią .

§ 15 Aby przystąpić do konkursu należy: a) zapoznać się z regulaminem konkursu b) umieścić odpowiedź na zadane pytanie konkursowe w komentarzu pod postem z informacją o konkursie c)zaprosić trzech znajomych do zabawy poprzez ich oznaczenie.

§ 16 Celem postawionym przed uczestnikami konkursu jest odpowiedź na pytanie 3. Każdy z uczestników może umieścić jedną odpowiedź. 4. Rozstrzygnięcie konkursu jest jawne. Uczestnicy zostaną poinformowani o wygranej w komentarzu pod dodaną pracą konkursową.

IV. Nagrody

§ 17 W konkursie przewidziano dla 1 zwycięzcy trzy maskotki crunchimals

§ 18 Zwycięzca konkursu pokrywa koszt 12zł wysyłki nagrody na wskazany adres w wiadomości prywatnej. Opłatę za doręczenie nagród należy uiścić na numer rachunku bankowego DAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Hutnicza 8,81-061 Gdynia Numer konta do wpłat:10 1050 1764 1000 0090 3215 4487 wpisując w tytule przelewu "wysyłka nagród"

Postanowienia końcowe

§ 19 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania odpowiedzi konkursowych. 2. W przypadku naruszenia regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez organizatora mogą wykluczyć uczestnika na każdym etapie konkursu.3. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.3. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym regulaminie.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel