Odstąpienie od umowy

 

Odstąpienie od umowy

 

 

  1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta Nabywca będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług.
  2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
  3. Oświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko adres zamieszkania, adres email, numer telefonu kontaktowego, datę nabycia Towaru, datę sporządzenia oświadczenia , Cenę zakupu Towaru oraz dane składającego zamówienie jeśli jest nim ktoś inny niż osoba zarejestrowana w Sklepie, podpis oraz numer Konta Bankowego pod który mamy dokonać zwrotu pieniędzy lub Dane niezbędne do wysłania Przekazu Pocztowego ze zwrotem pieniędzy do Klienta.
  4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca oczekuje na zwrot Towaru w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia.
  5. Klient dokonuje zwrotu zakupionego Towaru na własny koszt, wybierając dowolną formę dostawy Towaru do Sklepu, wedle swoich upodobań.
  6. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszt transportu Towaru, jednakże, zgodnie z art. 33 Ustawy, jeżeli Klient wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z tytułu odstąpienia od Umowy.
  8. Zgodnie z art. 33 ust. 3, jeżeli ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą, wówczas Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania tego Towaru na swój koszt.
  9. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 

 

FORMULARZ ZWROTU DO POBRANIA:

- w formie .doc,

- w formie .pdf.

pixel